TET ANSANM 2020 FLORID

ANN MET TET ANSANM POUN RANPLASE AJENNDA DONALD TRUMP LA

MWEN DAKO

Tet Ansanm 2020 Florid

Se yon kowalisyon ki gen ladan l anpil òganizasyon, gwoup sosyal ak moun lòt sektè ki pataje lide pou ranplase ajennda Donald Trump la. Ak baz nou e volontè yo, nou planifye epi òganize travay kanpay 2020 byen bonè. Ansanm nap kontinye ranfòse n poun reyisi yon gwo kanpay, solid e entèlijan.

Pou konnen plis

TET ANSANM POUN RANPLASE AJENNDA DONALD TRUMP LA

Senatè Janet Cruz

Ko-Prezidan | Senatè Eta Florid Distri 18

Komisyonè Nikki Fried

Prezidan | Komisyonè Agrikilti ak Sèvis Konsomatè Florid

Senatè Oscar Braynon

Ko-Prezidan | Senatè Eta Florid Distri 35

Tet Ansanm 2020 Florid se yon rasanbleman endepandan kap òganize tout efò pou ranplase ajennda Donald Trump la. Misyon nou senp: Anplwaye rekrite òganizatè, louvri biwo, epi mobilize volontè pou pale ak moun Florid, tout sa ki pataje lide pou ranplase ajennda Donald Trump lan.

“Floridyen yo pa vle pase kat lane ankò ak move politik Trump yo. Tet Ansanm 2020 Florid se yon kowalisyon divès gwoup refleksyon, òganizsyon sendika, ofisyèl eli yo, ki pèmèt nou koumanse pi bonè epi pare pou sipòte kandida Demokrat pou presidan an.”

Ko-Prezidan Oscar Braynon

Menm si ou deja ap sipòte yon kandida oswa ou pako deside, Tet Ansanm 2020 Florid ap sèvi w kòm baz  pou w ka pi byen òganize kominote w la. Nou pa gen tan pou pèdi, nou dwe koumanse jodi a menm si nou vle mete ranplase ajennda Donald Trump la an Novanm.

Antre Nan Ekip Nou An

Tet Ansanm 2020 Florid se rasanbleman anpil nan pi gwo sendika travayè ak gwoup pwogresis ki nan Florid ki koumanse travay pi bonè. Enskri jodia pouw ede ranplase ajennda Donald Trump la nan kominote w la.

PATISIPE

PATNÈ NOU YO.

AAPI Victory FundAFSCME FloridaAmerican Federation of Teachers (AFT)ArenaColor of Change PACCommon DefenseFor Our Future Action FundIndivisibleLatino Victory FundNextGen FloridaNational Association for the Advancement of Colored People (NAACP)National Education Association (NEA)People for the American Way (PFAW)Rural Organizing.orgService Employees International Union (SEIU)Supermajority PACUltraVioletUnited Food and Commercial Workers (UFCW)VoteVetsEqual GroundForward Florida Action

Enskri pou ranplase ajennda Donald Trump la nan Florid

Please enter a valid zip code. (Leave empty for non-US countries)

This field is required